Forside

 

Hvorfor går vi i skole: For at lære den symbolske skriftkultur, vi ikke lærer uden for skolen.

 

Ingen læring foregår uden at hjernen er med.

 

Hjernen er ikke født til at kunne læse, men må omskrives for at man kan lære at læse

 

 

Velkommen til Bo's webside

Bo Steffensen

 

Velkommen til Bo's webside

AKTUELT

 

 

I medierne


Børn og Bøger 3 - 2019. Omtale af Danmark Læringsfestival

 

 E-bog, lydbog eller papirbog: Det skal du vælge, hvis du vil have mest ud af bogen. DR.DK 2018

>> https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/e-bog-lydbog-eller-papirbog

 

Kronik. Politiken 8. oktober 2017 . Malene Bjerre: Læs biblen som en roman.

Om at læse Biblen som en roman bruger Bos´ litteraturteori sombaggrund.

 

https://politiken.dk/debat/kroniken/art6150107/L%C3%A6s-Biblen-som-en-roman-det-handler-ikke-om-om-noget-er-sandt-eller-falsk

 

 

 

 

 

Publikationer

 

Nyt Oplag. Bo Steffensen: Receptionsæstetik. I Litteraturens tilgange. (Fibiger et als). ed: (2019) 2. udgave. 4 oplag 

 

Bo Steffensen: Læserstyret litteraturpædagogik. I Metodebogen.dk  https://metodebogen.dk/ 2019

 

Bo Steffensen m.fl: Hvad har øjnene med læsning at gøre? I LÆSEPÆDAGOGEN 6/2018 

 

Bo Steffensen: Når barnet spejler sig i fortællingen. I Litteracy og Læringsmål. 2016. ( Friis & Østergren-Olsen red). Dafolo

 

 

Bo er gæsteredaktør i temanummer om pædagogisk neurovidenskab ( Pædagogisk psykologisk tidsskrift 5/6 2014)

 

Heri er

 

Bo Steffensen: Hjernen, sprog og læsning (Side 16-28)

 

Bo Steffensen og Lisser Rye Ejersbo: Pædagogisk neurovidenskab ( Side 7 - 15)

 

Nyt oplag:

 

Bo Steffensen: Receptionsæstetik. I Litteraturens tilgange. Red. J. Fibiger et al. Hans Reitzels Forlag. 2.udgave 3. oplag. 2014.

 

 

 

 

Offentlige Konferencer

 

2019.

 

15. marts: Analog og digital læsning. Læringsfestival. Bella Centret. Arr. Gyldendal

  3. april:   E-bogen, lydbogen eller papir-bogen. DGI byen. Arr. Litfo.dk

 10. april:   Analog og digital læsning. Skolemessen. Arr. Gyldendal

 

RETTELSE: 29.oktober: Hjernen og det dynamiske syn.  'Hvad øjnene har med læsning at gøre'. Arr.  Nationalt videncenter for læsning

 

 

 

 

23. oktober 2014. Konference i 'Faglig læsning i dansk og matematik'. Aarhus. Danmarks matematiklærerforening

 

18.november 2014. 'Hjernen, sprog- og læsetilegnelse'. DPU. Konference i pædagogisk neurovidenskab

 

 

Ny bog

Ny bog

Kursus i faglig læsning i matematik ud fra bogen:

5. marts 2014 kl. 8.30 - 15.00. Nationalt videncenter for læsning.

 

Læs interview i forbindelse med kurset her  

 

 

Nyt i medierne 12. marts 2014 og 27. januar 2015

 

Hør interview med Bo om læsning og udvikling af social empati.  (Fra 24:15). Interviewet er genudsendt i  Efter Otte den 27/1 -. 2015 (3) sammen med andre indlæg om hjernen.

Offentlige foredrag og konferenceoplæg:

 

 • Sommeruniversitet: Kursus i Hjernen og læsning. 10.-12. august 2011. I Nationalt videncenter for læsning.
 • Konferenceoplæg: Pædagogisk neurovidenskab. Hjernen og Læsning. 17. november 2011. DPU.
 • I læsedage på UCC. 7. februar. 2012. Fiktionslæsning med hjerne og hjerte.
 • På sommerskolekursus. DPU. Aarhus Universitet. Campus Emdrup. 16. August 2012. Hjernen og sprog. Hjernen og læsning. 

 

 • I Forelæsningsserien: Hjernens gåder. Hjernen og sprog
 • DPU. Emdrup 12. november 2012.

 

 • Aarhus Universitet. 6. februar 2013.

 

 • DPU. Emdrup.  6. maj 2013

 

 • Nationalt videncenter for læsning. 11. marts 2013.  Debatmøde om bogen 'Læsning i matematik'.

 

 • Nationalt videncenter for læsning. 5 marts 2014.  Konference i læsning i matematik

 

 

 

 

Aktuelle bøger:

 

 

 • Læsning i matematik - for dansk- og matematiklærere. Sammen med Lisser Rye Ejersbo. Forlaget matematik. 2013

 

 • Litteraturlyst . Eller-  kan man blive afhængig af Cecil? I Litteraturlyst og læring ( Østergren -Olsen & Herholdt).

 

 • Dansk psykologisk forlag. 2012 

 

 • Danskfagets didaktik.I Mosaikker til danskstudiet (Asmussen & Clausen) 2.udgave 2. oplag. Hans Reitzels forlag 2012  

 

 • Læseforståelse. Den læsende hjerne. Under forberedelse. 

 

 • 2011

 

 • Læs mig. Spejlneuroner og læseforståelse. Dafolo. August 2011. Sammen med Theresa Schilhab

 

 • Artikel: Hvorfor har vi et sprog - hvor kommer det fra og hvad kan vi bruge det til?  Kognition og pædagogik nr. 80. Juni 2011

 

 • Kapitel i bog: 'Hvad får man ud af at skrive? - En neuropsykologisk tilgang til skrivelyst'. I 'Skrivelyst og læring'. (Madsbjerg & Friis red.) Dansk psykologisk forlag. August 2011


 

 

 

 

 


Aktuelt i pressen:


 

 

 

 • Hvad skal matematiklæreren vide om læsning?  Matematik nr.3 2013

 

 • Man læser også i matematik. Folkeskolen 12. marts 2013

 

 • Hjerneforskning + pædagogik + psykologi = bedre undervisning. Frie skoler nr. 9 2012

 

 • Dansk er et svært skriftsprog. Kinesiske undervisningsprincipper duer ikke til Søren og Mette, siger læseforsker. Folkeskolen nr. 10.  19.april 2011.

 

 • Tal til dit foster (Den kan godt høre dig). Gravid nr. 2 sommer 2011. Egtmontmagasiner.

 

Bo Steffensen

Profession

Lektor, dr. pæd. forfatter

 

Uddannelse

 

Læreruddannelse. Holbæk Seminarium

Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)

Dr. pæd. (DLH/DPU)

KONTAKT

 

Email:

bopps@haslevnet.dk

 

Telefon:

+45 56 31 56 01

+45 23 25 82 75