Velkommen til Bo's webside

AKTUELT

Publikationer 2014

Bo er gæsteredaktør i temanummer om pædagogisk neurovidenskab ( Pædagogisk psykologisk tidsskrift 5/6 2014)

Heri er

Bo Steffensen: Hjernen, sprog og læsning (Side 16-28)

Bo Steffensen og Lisser Rye Ejersbo: Pædagogisk neurovidenskab ( Side 7 - 15)

Nyt oplag:

Bo Steffensen: Receptionsæstetik. I Litteraturens tilgange. Red. J. Fibiger et al. Hans Reitzels Forlag. 2.udgave 3. oplag. 2014.


Konferencer

23. oktober 2014. Konference i 'Faglig læsning i dansk og matematik'. Aarhus. Danmarks matematiklærerforening

18.november 2014. 'Hjernen, sprog- og læsetilegnelse'. DPU. Konference i pædagogisk neurovidenskab

Ny bog

 

                                   

Kursus i faglig læsning i matematik ud fra bogen:

5. marts 2014 kl. 8.30 - 15.00. Nationalt videncenter for læsning.


Læs interview i forbindelse med kurset her  

 

Nyt i medierne 12. marts 2014 og 27. januar 2015

Hør interview med Bo om læsning og udvikling af social empati.  (Fra 24:15). Interviewet er genudsendt i  Efter Otte den 27/1 -. 2015 (3) sammen med andre indlæg om hjernen.


 

 

Offentlige foredrag og konferenceoplæg:

Sommeruniversitet: Kursus i Hjernen og læsning. 10.-12. august 2011. I Nationalt videncenter for læsning.

Konferenceoplæg: Pædagogisk neurovidenskab. Hjernen og Læsning. 17. november 2011. DPU.

I læsedage på UCC. 7. februar. 2012. Fiktionslæsning med hjerne og hjerte.

I forelæsningsrække: Folkeuniversitetet i Emdrup (Aarhus Universitet). Få styr på din hjerne. 30. maj 2012. Hjernen og sprog.

På sommerskolekursus. DPU. Aarhus Universitet. Campus Emdrup. 16. August 2012. Hjernen og sprog. Hjernen og læsning. 

I Forelæsningsserien: Hjernens gåder. Hjernen og sprog

DPU. Emdrup 12. november 2012.

Aarhus Universitet. 6. februar 2013.

DPU. Emdrup.  6. maj 2013

Nationalt videncenter for læsning. 11. marts 2013.  Debatmøde om bogen 'Læsning i matematik'.

Nationalt videncenter for læsning. 5 marts 2014.  Konference i læsning i matematik

 

 

 

AKTUELLE BØGER

Læsning i matematik - for dansk- og matematiklærere. Sammen med Lisser Rye Ejersbo. Forlaget matematik. 2013

Litteraturlyst . Eller-  kan man blive afhængig af Cecil? I Litteraturlyst og læring ( Østergren -Olsen & Herholdt). Dansk psykologisk forlag. 2012 

Danskfagets didaktik.I Mosaikker til danskstudiet (Asmussen & Clausen) 2.udgave 2. oplag. Hans Reitzels forlag 2012  

Læseforståelse. Den læsende hjerne. Under forberedelse. 

2011

Læs mig. Spejlneuroner og læseforståelse. Dafolo. August 2011. Sammen med Theresa Schilhab

Artikel: Hvorfor har vi et sprog - hvor kommer det fra og hvad kan vi bruge det til?  Kognition og pædagogik nr. 80. Juni 2011

Kapitel i bog: 'Hvad får man ud af at skrive? - En neuropsykologisk tilgang til skrivelyst'. I 'Skrivelyst og læring'. (Madsbjerg & Friis red.) Dansk psykologisk forlag. August 2011

 

Aktuelt i pressen:

Hvad skal matematiklæreren vide om læsning?               Matematik nr.3 2013

Man læser også i matematik. Folkeskolen 12. marts 2013

Hjerneforskning + pædagogik + psykologi = bedre undervisning. Frie skoler nr. 9 2012

Dansk er et svært skriftsprog. Kinesiske undervisningsprincipper duer ikke til Søren og Mette, siger læseforsker. Folkeskolen nr. 10.  19.april 2011.

Tal til dit foster (Den kan godt høre dig). Gravid nr. 2 sommer 2011. Egtmontmagasiner.