CV

Bo Steffensen
Lektor, dr. pæd. forfatter

Download CV

Uddannelse


Læreruddannelse. Holbæk Seminarium
Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)
Dr. pæd. (DLH/DPU)

Arbejde


Folkeskoler i Kalundborg - og Københavns kommune.
Lektor ved N. Zahles Seminarium, Statsseminariet på Emdrupborg, Blaagaard Seminarium, CVU Storkøbenhavn og UCC København
Underviser, speciale- og PhD vejleder på
Københavns Universitet, Danmarks Lærerhøjskole,
Danmarks pædagogiske Universitet, Syddansk Universitet.
Tilknyttet Nationalt videncenter for læsning som seniorforsker.
Tidligere leder af Videncenter for didaktisk udvikling (VIDA) og Seniorkonsulent ved Videncenter for didaktik og professionsudvikling (VDP) ved CVU Storkøbenhavn (STORK)

Aktuelle forskningsprojekter


1)Hjernens ontogenetiske udvikling: Implikationer for læring og undervisning. Nationalt videncenter for læsning i samarbejde med Aarhus Universitet (DPU) og Hvidovre Hospitals MR afdeling.


2) Spejlneuroner, TOM og læsning. Se rapport på Nationalt videncenter for læsnings hjemmeside.

Tidligere forsknings- og udviklingsprojekter


Formand for konsortium vedr. oprettelse af Nationalt videncenter for Læsning

Projektleder for UVM vedrørende udarbejdelse af et netbaseret fagdidaktisk refleksionsmateriale i forbindelse med implementeringen af Fælles Mål. Der deltager 11 personer i projektet, heraf 9 fra CVU-Stork. Herudover er Bo Steffensen redaktør og medforfatter på materialet. Bo Steffensen skriver indledningskapitler om fagdidaktisk refleksion og kapitlet om dansk sammen med Ingelise Moos. Projektet er afsluttet med publikationen: Fælles Mål i Folkeskolen (2005) Samfundslitteratur og et netbaseret undervisningsmateriale.

Samarbejde med LLD, Forskningsenheden for Neurovidenskab, Kropslighed & Læring om fælles aktiviteter bl.a. om moderne læringsteori. Sammen med Theresa Schilhab udarbejdet en antologi om den pædagogisk neurovidenskab der udkom i januar 2007.

Sammen med VLP er gennemført et projekt vedr. synliggørelse af vidensformer og pædagogik i læseundervisningen på en række lilleskoler.

Leder af forsknings- og udviklingsprogram (FoU) vedr. sprog, kultur og didaktik.

Konsulent for projektet: Ordenes magi Fortællingers betydning for alvorligt syge børns trivsel og læselyst. Rigshospitalet. Rapport 2004. + Kilder til læselyst(2007). Biblioteksstyrelsen.

Udvalg vedr. udformning af den pædagogiske diplomuddannelse i dansk.

Konferencer mv.

Medarrangør af den 4. konference om Børns sprog på SDU den 15. januar 2008: Børns sprog i et neurovidenskabeligt lys

Arrangør af konferencen: Hjerne og Læring. Experimentariet 2004.

Deltager i 'Learning and the Brain' Conference. Boston 2010 og 2013. Cognitive neuroscience Society konference I San Francisco 2009 og Social and Cognitive Neuroscience. New York 4.- 8. maj 2007

AERA konference i San Diego april 2004 og  i New York 8. -12. april 2005

.
Bo Steffensen har endvidere deltaget i konference på Kreta 29.maj-3. juni 2005 om narrativitet og desuden deltaget i konferencer i Reykjavik, Göteborg, Odense, på RUC og i København.


Faglige foreninger og netværk

Medlem af Imbes.

International Mind, Brain, and Education Society.

AERA

American Educational Research Association: SIG´s Brain, Neuroscience and Education – og Research in Reading and Literacy.

DaDi

Netværk for forskning i danskfagets didaktik

Medunderskriver af Santiago Declaration

Forfatter

Forfatter, redaktør og medforfatter til 24 bøger og en lang række artikler i fagtidsskrifter aviser mv.