Fagdidaktik


Arbejde med dansk - didaktiske emner, herunder analyse af Fælles Mål og bindende trinmål og
teoretiske og empiriske undersøgelser af fagdidaktisk kompetence.
Udkast til teori om almen fagdidaktik der skal fungere som metadidaktisk mulighed for at analysere de
enkelte fags didaktikker og analyse af forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik (2003). Diskuteres
i Bernhard Eric Jensen: Fag og faglighed (DPU 2007).

Link til Skolebænken og Folkeskolen
Fælles Mål og Nationale Tests:

http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13 (2005)

http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005)

www.faellesmaal.cvustork.dk