Litteraturteori

Literaturteori, semiotik og litteraturpædagogik og læseforståelse

Arbejde med receptionsteori og – æstetik og indført den læserstyrede litteraturpædagogik i Danmark
ved dannelse af begreber som læseformer, læsemåder, fordobling, fiktionskompetence bl.a. i forbindelse med doktordisputatsen fra 1991.
Har siden arbejdet med litteraturpædagogiske metoder (fx Metoden 5 spørgsmål fra 1993) og litteraturdidaktiske problemstillinger (2005). Empiriske undersøgelser af børns litterære kompetence og
senere fiktionens (fortællingens) betydning for alvorligt syge børn.
Senest arbejde med at skelne mellem læseforståelse og litteraturforståelse og den langsomme læsnings
betydning for evnen til dybdelæsning som forudsætning for emotionel forståelse (2010).- Og dybdelæsningens vilkår i en moderne mediekultur.

Bo Steffensens litteraturpædagogik gennemgås i et kapitel i Line Krabbe og Lotte Strøm: Er der en tekst tilstede? Akademisk forlag 2010.