Pædagogisk neurovidenskab


Arbejde med hvordan man bygger bro mellem den moderne neurovidenskab og pædagogikken
(sammen med Theresa Schilhab og Lisser Rye Ejersbo fra DPU). Af særlig interesse er spørgsmålet om hvordan mennesket lærer brug af forskellige symbolsystemer som sprog (talesprog og læsning) og matematik med en hjerne hvor symbolsystemer må forekomme ubiologiske fordi de ikke findes i naturen.
Som led i dette arbejde introduceres Terrence Deacons semiotisk baserede udviklingsbiologiske
læringsteori (2003/2007).

Arbejder som seniorforsker på internationalt projekt om forholdet mellem hjernens udvikling og børns sproglige, matematiske og kognitive udvikling (sammen med DPU og MR afdelingen på Hvidovre hospital). Projektet støttes bl.a. af forskningsråd og undervisningsministeriet.
Målet er at forstå læsningens neurale korrelat og dets betydning for børns læseudvikling.