2004 - 2009

2009
Bo Steffensen: ”Den læsende hjerne”. I Kognition og Pædagogik 72 (2009), Side 24 – 37. Dansk
psykologisk forlag.


Bo Steffensen & Jørgen Lyhne: ”Hjerne, bevidsthed og undervisning”. I Kognition og pædagogik 72
(2009) side 2 -5. Dansk psykologisk forlag.

Theresa Schilhab & Bo Steffensen: Spejlneuroner, TOM og læsning, Nationalt videncenter for læsning

Theresa Schilhab & Bo Steffensen: Nervpirrande pedagogik - en introduktion till pedagogisk
neurovetenskap. Liber. Stockholm (2009)

2008
Bo Steffensen: ”Receptionsæstetisk”. Stærkt revideret 2. udgave. I Johannes Fibiger m.fl. (red): Litteraturens tilgange. 2. udgave. (Academica 2008). + Samlerens bogklub.

Bo Steffensen: ”H.C. Andersen som kanonforfatter i en sort - og hvid testtid”. I Hans Henrik Møller m.fl.
(red.): Litteraturhistorie i en kanontid (Alinea, 2008)

Bo Steffensen: ”Findes der en fælles mediedidaktik? Skolen og medier i et virtuelt univers”. Udvidet
oplæg fra mediekonference. I Mediedidaktik i dansk. Frederiksberg Seminariums skriftserie nr. 1 (2008)

2007
Theresa Schilhab & Bo Steffensen (red.): Nervepirrende pedagogikk. Kommuneforlaget. Oslo (2007)

Theresa Schilhab & Bo Steffensen (red.): Nervepirrende pædagogik. Introduktion til pædagogisk
neurovidenskab. (Akademisk forlag. 2007 + Gyldendals lærerbogklub)

Kapitler i bogen:
Bo Steffensen & Theresa Schilhab: ”Fra hjerneforskning til pædagogisk praksis”

Jesper Hoffmeyer & Bo Steffensen: ”Terrence Deacon: En biologisk udviklingsteori set i et læringsperspektiv”

Bo Steffensen: ”Det lærende selv – Forestillinger om subjektet og bevidstheden som sæde for læring”
http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=320

Jens Chr. Jacobsen & Bo Steffensen (red.): Læreruddannelsens didaktik. 2 bind. Klim. 2007

Kapitler i bogen:
Bo Steffensen:” Læreruddannelsens didaktik”. Bd. I side 7 – 23.
Bo Steffensen: ”Danskfagets didaktik”. Bd. II. side 129 - 149

2005

Bo Steffensen: Når børn læser fiktion: grundlaget for den nye litteraturpædagogik. 3. reviderede udgave. 3. oplag - Akademisk Forlag, 2005. - 312 s.

Bo Steffensen (redaktør): Fælles Mål i folkeskolen. Samfundslitteratur, 2005. – 392 s.

Kapitler i bogen
Bo Steffensen: ”Fagdidaktisk kompetence” i: Fælles Mål i folkeskolen / red. af Bo Steffensen. -Samfundslitteratur, 2005. - s. 17- 55.
Ingelise Moos & Bo Steffensen: ”Fælles Mål for dansk”. I: Fælles Mål i folkeskolen / red. af Bo Steffensen. - Samfundslitteratur, 2005. – s. 57-130.

Bo Steffensen: ”Fagdidaktik og Fælles Mål” i: Kvan. Årg. 25 (2005) nr. 72, - s. 17 – 29.

Replik til Peter Allerups indlæg: Hvad er evidens i
uddannelse og i professioner i: Agora. Årg. 3 (2005) nr. 7. - http://cvustork.dk/repliktilpetera.asp

Fælles Mål og Nationale Tests:
http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13
(2005 http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005)

2004
Bo Steffensen: Medier og læring. Kroghs Forlag, 2004. – 168 s. / Gyldendals Lærerbogklub

Bo Steffensen ( red.)”Hjerne og Læring. Mod en ny Neuropædagogik” i: Agora. Årg. 2 (2004) nr. 6. -
http://www.cvustork.dk/agoranr62.asp

”Pædagoger er da humanister”. Lone Frank, interview med Bo Steffensen I: Weekendavisen. - 2004-02-27. – Forsiden.
"Det er et problem for pædagogikken og skadeligt for
samfundet at det danske pædagogiske miljø ikke har
opdaget naturvidenskaben".

2003
Bo Steffensen: Det fagdidaktiske projekt. Akademisk Forlag, 2003. - 384 s.