Udvalgte tidligere publikationer:


Bo Steffensen: ”Projekt litteraturformidling i undervisningen: hvor
fører det hen?” i: Bogens Verden. Årg.84 (2002) nr.2 -. s. 34 - 39.

Bo Steffensen: ”Receptionsæstetik”. I Litteraturens tilgange.
Metodiske angrebsvinkler (J. Fibiger, G Lütken og N.
Mølgaard, red.) 1. udgave, 2001. Gad/ Academica 3. oplag, 2005.
558 sider. Gyldendal Academica. 2. udgave 2008. 567 sider.

Bo Steffensen: Når børn læser fiktion. 2.udgave. Akademisk forlag 1999. 304 sider.

Jan Foght Mikkelsen & Bo Steffensen: ”Hvad er receptionsteori?”
in: Nordicom nr.3-4 1996.

Bo Steffensen: Når børn læser fiktion. Akademisk forlag 1993. 192 sider

Bo Steffensen: ”Hvad bruges skønlitteraturen til i folkeskolen?”
Serie: Skønlitteratur i undervisningen. I: Børn & bøger. - Årg. 45, nr. 5 (1992).

Bo Steffensen: Fiktion som teksthandling.
Akademisk Forlag. Doktordisputats. 1991. 373 sider

Jan Foght Mikkelsen & Bo Steffensen: ”Tekst og læser. Udkast til en receptionsorienteret fiktionsteori”. I: Kritik. - Årg
20, nr. 78 (1987). - S. 133-150