ࡱ> _a^'`0bjbj$$.PFF(dddddddx  <\<xl$Z#######$"%h'b$d$dd&$;!;!;!dd#;!#;!;!dd;! ˢ> ] L;!"<$0l$;!' ';!;!'d"4LJ6;!,$$1! l$xxx \ xxx\xxxdddddd Bo Steffensen Lektor, dr. pd. forfatter INCLUDEPICTURE "http://www.cvustork.dk/pics/bosteffensen.jpg" \* MERGEFORMATINET Uddannelse Lreruddannelse. Holbk Seminarium Cand. mag. Kbenhavns Universitet (Dansk og kultursociologi) Dr. pd. (DLH/DPU) Arbejde Folkeskoler i Kalundborg - og Kbenhavns kommune N. Zahles Seminarium, Statsseminariet p Emdrupborg, Blaagaard Seminarium. Underviser, speciale- og PhD vejleder p Kbenhavns Universitet, Danmarks Lrerhjskole, Danmarks pdagogiske Universitet, Syddansk Universitet. Ansttelse Lektor ved UCC Kbenhavn. Projektmedarbejder ved Nationalt videncenter for lsning. Seniorkonsulent ved Videncenter for didaktik og professionsudvikling (VDP) Aktuelle forskningsprojekter 1)Hjernens ontogenetiske udvikling: Implikationer for lring og undervisning. 2) Spejlneuroner, TOM og lsning Forsknings- og udviklingsprojekter Formand for konsortium vedr. oprettelse af Nationalt videncenter for Lsning Projektleder for UVM vedrrende udarbejdelse af et netbaseret fagdidaktisk refleksionsmateriale i forbindelse med implementeringen af Flles Ml. Der deltager 11 personer i projektet, heraf 9 fra CVU-Stork. Herudover er Bo Steffensen redaktr og medforfatter p materialet. Bo Steffensen skriver indledningskapitler om fagdidaktisk refleksion og kapitlet om dansk sammen med Ingelise Moos. Projektet er afsluttet med publikationen: Flles Ml i Folkeskolen (2005) Samfundslitteratur og et netbaseret undervisningsmateriale. Samarbejde med LLD, Forskningsenheden for Neurovidenskab, Kropslighed & Lring om flles aktiviteter bl.a. om moderne lringsteori. Sammen med Theresa Schilhab udarbejdes en antologi om den pdagogisk neurovidenskab der udkom i januar 2007. Sammen med VLP er gennemfrt et projekt vedr. synliggrelse af vidensformer og pdagogik i lseundervisningen p en rkke lilleskoler. Leder af forsknings- og udviklingsprogram (FoU) vedr. sprog, kultur og didaktik. Konsulent for projektet: Ordenes magi Fortllingers betydning for alvorligt syge brns trivsel og lselyst. Rigshospitalet Rapport 2004 Udvalg vedr. udformning af den pdagogiske diplomuddannelse i dansk. Konferencer mv. Medarrangr af den 4. konference om Brns sprog p SDU den 15. januar 2008: Brns sprog i et neurovidenskabeligt lys Arrangr af konferencen: Hjerne og Lring. Experimentariet 2004. Deltaget I Cognitive neuroscience Society konference I San Francisco 2009. AERA konference i San Diego april 2004, New York om Cognitive Neuroscience 8. -12. april 2005 og Social and Cognitive Neuroscience. New York 4.- 8. maj 2007. Bo Steffensen har endvidere deltaget i konference p Kreta 29.maj-3. juni 2005 om narrativitet og desuden deltaget i konferencer i Reykjavik, Gteborg, Odense, p RUC og i Kbenhavn. Medlem af Imbes. International Mind, Brain, and Education Society. Aera. American Educational Research Association: SIGs Brain, Neuroscience and Education og Research in Reading and Literacy. Medunderskriver af Santiago Declaration Forskningsomrder Litteraturteori, semiotik og litteraturpdagogik og lseforstelse Arbejde med receptionsteori og stetik og indfrt den lserstyrede litteraturpdagogik i Danmark ved dannelse af begreber som lseformer, lsemder, fordobling, fiktionskompetence bl.a. i forbindelse med doktordisputatsen fra 1991. Har siden arbejdet med litteraturpdagogiske metoder (fx Metoden 5 sprgsml fra 1993) og litteraturdidaktiske problemstillinger. Empiriske undersgelser af brn litterre kompetence og senest fiktionens (fortllingens) betydning for alvorligt syge brn. Fagdidaktik Arbejde med dansk - didaktiske emner, herunder analyse af Flles Ml og bindende trinml og teoretiske og empiriske undersgelser af fagdidaktisk kompetence. Udkast til teori om almen fagdidaktik der skal fungere som metadidaktisk mulighed for at analysere de enkelte fags didaktikker og analyse af forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik (2003). Diskuteres i Bernhard Eric Jensen: Fag og faglighed (DPU 2007) Link til Skolebnken og Folkeskolen Flles Ml og Nationale Tests: HYPERLINK "http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx" http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13 (2005) HYPERLINK "http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc" http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005) HYPERLINK "http://www.faellesmaal.cvustork.dk" www.faellesmaal.cvustork.dk Medieteori Arbejde med receptionsorienteret medieteori (sammen med J.F. Mikkelsen fra RUC), herunder en teori om underholdning som forstelsesform. Senest analyse af forholdet mellem formel lring i skolen og informel lring i medierne (2004). Pdagogisk neurovidenskab Arbejde med hvordan man bygger bro mellem den moderne neurovidenskab og pdagogikken (Sammen med Theresa Schilhab fra LLD/ DPU). Af srlig interesse er sprgsmlet om hvordan mennesket lrer brug af forskellige symbolsystemer som sprog (talesprog og lsning) og matematik med en hjerne hvor symbolsystemer m forekomme ubiologiske fordi de ikke findes i naturen. Som led i dette arbejde introduceres Terrence Deacons semiotisk baserede udviklingsbiologiske lringsteori (2006). Arbejder som seniorforsker p internationalt projekt om forholdet mellem hjernens udvikling og brns sproglige, matematiske og kognitive udvikling. Projektet stttes bl.a. af forskningsrd og undervisningsministeriet. Publikationer Under udgivelse: Bo Steffensen: Receptionsstetisk. Strkt revideret 2. udgave. I Johannes Fibiger m. fl. (red): Litteraturens tilgange. 2. udgave. Gyldendal Akademisk. Forventet. Januar 2008. Bo Steffensen: H.C. Andersen som kanonforfatter i en sort - og hvid testtid. I Hans Henrik Mller m. fl. (red.): Litteraturhistorie i en kanontid (Alinea, 2007) Bo Steffensen: Findes der en flles mediedidaktik? Skolen og medier i et virtuelt univers. Udvidet oplg fra mediekonferencen: Mediedidaktik .. Nu. Udgives af Samfundslitteratur i samarbejde med Frederiksberg Seminarium. Udgivelser 2007 Theresa Schilhab & Bo Steffensen (red.): Nervepirrende pdagogik. Introduktion til pdagogisk neuropdagogik. Akademisk forlag. Januar 2007. Kapitler i bogen: Bo Steffensen & Theresa Schilhab: Fra hjerneforskning til pdagogisk praksis Jesper Hoffmeyer & Bo Steffensen: Terrence Deacon: En biologisk udviklingsteori set i et lringsperspektiv Bo Steffensen: Det lrende selv Forestillinger om subjektet og bevidstheden som sde for lring HYPERLINK "http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=320" http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=320 Jens Chr. Jacobsen & Bo Steffensen (red.): Lreruddannelsens didaktik. 2 bind. Klim. 2007 Kapitler i bogen: Bo Steffensen: Lreruddannelsens didaktik. Bd. I side 7 23. Danskfagets didaktik. Bd. II. side 129 - 149 Bo Steffensen har publiceret (2002-2006): Bo Steffensen: Danskfagets didaktik. I Mosaikker til danskstudiet. (Asmussen og Clausen red.): Academica. juni 2006Fagdidaktik og Flles Ml i: Kvan. rg. 25 (2005) nr. 72, - s. 17 29. Det fagdidaktiske projekt. Akademisk Forlag, 2003. - 384 s. Fagdidaktisk kompetence i: Flles Ml i folkeskolen / red. af Bo Steffensen. - Samfundslitteratur, 2005. - s. 17- 55. Flles Ml for dansk i: Flles Ml i folkeskolen / red. af Bo Steffensen. - Samfundslitteratur, 2005. s. 57-130. Flles Ml i folkeskolen. Samfundslitteratur, 2005. 392 s. Hjerne og Lring. Mod en ny Neuropdagogik i: Agora. rg. 2 (2004) nr. 6. - HYPERLINK "http://www.cvustork.dk/agoranr62.asp" http://www.cvustork.dk/agoranr62.asp Medier og lring. Kroghs Forlag, 2004. 168 s. / Gyldendals Lrerbogklub Nr brn lser fiktion: grundlaget for den nye litteraturpdagogik. 3. rev. udgave. - Akademisk Forlag, 2005. - 312 s. Projekt litteraturformidling i undervisningen: hvor frer det hen? i: Bogens Verden. rg.84 (2002) nr.2 -. s. 34 - 39. Replik til Peter Allerups indlg: Hvad er evidens i uddannelse og i professioner i: Agora. rg. 3 (2005) nr. 7. - HYPERLINK "http://cvustork.dk/repliktilpetera.asp" http://cvustork.dk/repliktilpetera.asp Flles Ml og Nationale Tests: HYPERLINK "http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx" http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13 (2005) HYPERLINK "http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc" http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005) Udvalgte tidligere publikationer Pdagoger er da humanister Lone Frank, interview med Bo Steffensen I: Weekendavisen. - 2004-02-27. - Forsiden Det er et problem for pdagogikken og skadeligt for samfundet at det danske pdagogiske milj ikke har opdaget naturvidenskaben. Receptionsstetik (2005/ 2001) i Litteraturens tilgange. Metodiske angrebsvinkler (J. Fibiger, G Ltken og N. Mlgaard, red.) 1. udgave, 2001. Gad/ Academica 3. oplag, 2005. 558 sider. Gyldendal Academica. 2. udgave 2008. Hvad er receptionsteori? ( Sammen med J.F. Mikkelsen) in: Nordicom nr.3-4 1996. Hvad bruges sknlitteraturen til i folkeskolen? Serie: Sknlitteratur i undervisningen. I: Brn & bger. - rg. 45, nr. 5 (1992). - srsider 2 5 Fiktion som teksthandling. 1991. Akademisk Forlag. Doktordisputats. 373 sider Tekst og lser. Udkast til en receptionsorienteret fiktionsteori. (Sammen med J.F. Mikkelsen) I: Kritik. - rg. 20, nr. 78 (1987). - S. 133-150 INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/grey1.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET  CVU Storkbenhavn INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET Ejbyvej 35 INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET 2740 Skovlunde INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET Tlf: 7020 2840 INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET Fax: 4451 6199 INCLUDEPICTURE "http://cvustork.dk/pics/s.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "mailto:cvustork@cvustork.dk" cvustork@cvustork.dk )+,~ = T U _ ` x I J _`x˹|||||˹|g)hdlh*B*CJOJQJ^JaJphBBB,h !"w##a$%%%w&&<''()*++F,,,-- $Ifgd*B*CJOJQJ^JaJphcmoh+NV#Q6j|ڳs搦]Mpﹾ~}B%F ںA­#<䱈OFV^Og"Kr8-xQ3yrm1b*;=%ZbhkMRfrzvgt({hW\In Ofkox#2o:3+qO#+4b""=pqE z=:LK߽y@.98`4@.suTqWit~Ps'֏[ʋW736텺uTcwb6k*[SU.ӌW$lEVמ+ZڭRmc.fXnHEP\NS̬LIU3Peep̍WJX]QoO֥ vf3`f8旎:@Hg9FӀG)qҎJhLڄaS'Z]__ݺf68<r3ʐ.Y$V5 inC_Kfe4u띦"dE ,.V-IfO1L"S ֤b>`m}+hiu nMl:{2qL2s44ybyȲDz5N&j{ K;b #iEc Bg68NAu=9J27 0Һ]"'Ra}⛳ޘdiOAIߊRlPq”`Rc\s/uRG^Pˤ?"=&hݴ|k N 8#J9cWCȠI:>}Mė@_Ƨ2;ToGY7}g˨un$Tu9m,qi[x?QQʂAX^w A}+ui7h\㦼"?>Uцvj=*-H O)s#,GeU58bj6@cVIRɆyrj;xMvz)AΕc`9bc傑ңy${a[6kM #Qߕ7*|Z&q5tˀœw1#7֮ V,!c$* 9c5`WZVG9sJM&JO8I2MSF3׊C~)W8R(9'sM::p@ rHA<.yPI=| XckY岕Ii+r0pTGb|?TbR Dv?3WE\%ɭ22FT8WG7H1t>_&FfNC.=%/ʭ3K 9%&.1[*}il 27wTu;>UiO$ ( )Ó{~m{TXCXܨo:Ѕss^h%k]/!nSaan鿠weO> QH1B|3v{kUxarPtnۏb*V)J1Zv_5;r.vspKR(OAVIװ q:Ա44V3~PҲ5跌z[jcȴᬑ9nH](8#}JN$IfK$L$!vh5#v:V 65x34 S$IfK$L$!vh5R#vR:V 6534 oDd:H S $AsbcL㓹ߴO)s6ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR%VsBIT|.wPLTEU~tRNS@fbKGDH cmPPJCmp0712Om IDATc`clIENDB`T$IfK$L$!vh5^#v^:V 6,534 oDdpH S $AsbcL㓹ߴO)s6ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR%VsBIT|.wPLTEU~tRNS@fbKGDH cmPPJCmp0712Om IDATc`clIENDB`wDdP S ,A grey1bcL㓹ߴO)s69ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR%VsBIT|.wPLTEU~tRNS@fbKGDH cmPPJCmp0712Om IDATc`clIENDB`\$IfK$L$!vh55#v#v:V 6534 oDdH S $AsbcL㓹ߴO)s6ncL㓹ߴO)s6PNG IHDR%VsBIT|.wPLTEU~tRNS@fbKGDH cmPPJCmp0712Om IDATc`clIENDB`T$IfK$L$!vh5^#v^:V 6,534 z$IfK$L$!vh5^#v^:V 6534 ` p W$$If!vh5##v#:V 6,5#34 yt*phHHHB^@B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName Hans Henrik Mller ProductIDTheresa Schilhab ! y{ :<^fx!*!s#y#$$I'P'''(CTc##'(J(X((+`ze v b u &'I'T''''(J(Y(((((1A s ddT> s ddLs dd52&ZD~),2[=152&ZBP152&Z,25s ddN-552&Z35s dd3{@s dd|y;F,2g%P52&Z52&Z,22{vj52&Z`^ns dds|y;FPIts dd qhv dl9U@:Į>@:Į>"#՜.+,D՜.+,8 hp| J(' Bo Steffensen Titel 8@ _PID_HLINKSAt6uW6mailto:cvustork@cvustork.dk rUhttp://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc u2http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx c}'http://cvustork.dk/repliktilpetera.asp @%http://www.cvustork.dk/agoranr62.asp ln 0http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=320 o $http://www.faellesmaal.cvustork.dk/ rUhttp://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc u2http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx  !"#$%&'(*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ[\]`Root Entry Fh>bData )n 1Table:'WordDocument.PSummaryInformation(NDocumentSummaryInformation8VCompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q