Fagdidaktik

Velkommen til Bo's webside

Bo Steffensen

 

Arbejde med dansk - didaktiske emner, herunder analyse af Fælles Mål og bindende trinmål og

teoretiske og empiriske undersøgelser af fagdidaktisk kompetence.

Udkast til teori om almen fagdidaktik der skal fungere som metadidaktisk mulighed for at analysere de

enkelte fags didaktikker og analyse af forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik (2003). Diskuteres

i Bernhard Eric Jensen: Fag og faglighed (DPU 2007).


Link til Skolebænken og Folkeskolen

Fælles Mål og Nationale Tests:


http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13 (2005)

http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005)

www.faellesmaal.cvustork.dk

Fagdidaktik

Bo Steffensen

Profession

Lektor, dr. pæd. forfatter

 

Uddannelse

 

Læreruddannelse. Holbæk Seminarium

Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)

Dr. pæd. (DLH/DPU)

KONTAKT

 

Email:

bopps@haslevnet.dk

 

Telefon:

+45 56 31 56 01

+45 23 25 82 75