Aktuelle forskningsproblemer

Velkommen til Bo's webside

Bo Steffensen

 

Ingen læring foregår uden at hjernen er med.

(There is no such thing as brainless learning)


Ingen læring finder sted uden aktivering af emotioner, følelser.


Hjernen er ikke født til at kunne læse, men må omskrives for at man kan lære at læse.


Man må kunne læse hurtigt for at kunne læse langsomt.

Bogen kræver langsomhed i en verden af hurtige medier.


Fagdidaktisk kompetence skal svare på: Hvorfor holder vi skole – og hvorfor skal vi have dansk?


Neofunktionalismen er på fremmarch:

Fagdidaktik forstås her som almen didaktik anvendt på undervisning i fag.

.

Man kan ikke undervise i noget der ikke har et indhold.

Undervisning kan ikke være ren form og metodik


Hvorfor går vi i skole: For at lære den symbolske skriftkultur, vi ikke lærer uden for skolen.


En stor del af vores viden er medieret, dvs. lært gennem medier – og bygger ikke på vores egne

erfaringer. Hvad betyder det?


Litteraturforståelse er noget helt andet end læseforståelse.


Fiktion er ikke en egenskab ved teksten. Det er læseren der kan gøre teksten til fiktion.


Børn kan ikke skelne mellem fiktion og virkelighed.

Nye hjernedata underbygger tidligere undersøgelser.
10 af Bo´s Litteraturpædagogiske begreber


Mesterfortolkning: Den fortolkning din lærer har lært af sin lærer.

Den autoriserede danske fortolkning.


Læsemåder og læseformer:

Læsemåder er at tage forskellige briller på.

Læseformer er de forskellige briller.


Den mindste afvigelses princip:

Vi vil helst læse bogstaveligt, hvis vi kan.


Fiktionskompetence: Evnen til at læse med fordobling

Litterær fordobling. Stemmen der taler ikke er en forfatter, men en fortæller.


Når man udfylder tekstens tomme pladser, konstruerer man en ny tekst (Texten)


Teksten bliver til i en interaktion mellem tekst og læser


Receptionskonteksten er forskellig fra produktionskonteksten.

Forfatteren og læseren befinder sig i hver sin kontekst (verden).


Metoden 5 spørgsmål: Går ud på at det er eleven der skal stille spørgsmål til teksten.

Ikke læreren der skal stille spørgsmål til eleven.


Målet med litteraturundervisningen er bedre forståelse og dermed større oplevelse


Midlet er: Litteraturndervisning skal føre ind i teksten – ikke ud af teksten

Aktuelle forskningsproblemer

Bo Steffensen

Profession

Lektor, dr. pæd. forfatter

 

Uddannelse

 

Læreruddannelse. Holbæk Seminarium

Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)

Dr. pæd. (DLH/DPU)

KONTAKT

 

Email:

bopps@haslevnet.dk

 

Telefon:

+45 56 31 56 01

+45 23 25 82 75