Litteraturpædagogiske begreber

Velkommen til Bo's webside

Bo Steffensen

 

Her der de mest centrale begreber i Bo´s litteraturteoretiske og litteraturpædagogiske teori:


Mesterfortolkning: Den fortolkning din lærer har lært af sin lærer.

Den autoriserede danske fortolkning.


Læsemåder og læseformer:

Læsemåder er at tage forskellige briller på.

Læseformer er de forskellige briller.


Den mindste afvigelses princip:

Vi vil helst læse bogstaveligt, hvis vi kan.


Fiktionskompetence: Evnen til at læse med fordobling

Litterær fordobling. Stemmen der taler ikke er en forfatter, men en fortæller.


Når man udfylder tekstens tomme pladser, konstruerer man en ny tekst (Texten)


Teksten bliver til i en interaktion mellem tekst og læser


Receptionskonteksten er forskellig fra produktionskonteksten.

Forfatteren og læseren befinder sig i hver sin kontekst (verden).


Metoden 5 spørgsmål: Går ud på at det er eleven der skal stille spørgsmål til teksten.

Ikke læreren der skal stille spørgsmål til eleven.


Målet med litteraturundervisningen er bedre forståelse og dermed større oplevelse

Midlet er: Undervisning der fører ind i teksten – ikke ud af teksten


Begreberne introduceres især i Fiktion som teksthandling (1991) og Når børn læser fiktion

1-3. udgave (1993/2005).

Litteraturpædagogiske begreber

Bo Steffensen

Profession

Lektor, dr. pæd. forfatter

 

Uddannelse

 

Læreruddannelse. Holbæk Seminarium

Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)

Dr. pæd. (DLH/DPU)

KONTAKT

 

Email:

bopps@haslevnet.dk

 

Telefon:

+45 56 31 56 01

+45 23 25 82 75