Bøger og artikler

Velkommen til Bo's webside

Bo Steffensen

 

Arbejde Under forberedelse:

Bo Steffensen & Theresa Schilhab: Sådan lærer børn. Grundbog i pædagogisk neurovidenskab.

Akademisk forlag.2011 - 2012

Bo Steffensen: Sådan lærer børn at læse. Hjernen og læsning. Akademisk forlag. 2012

Theresa Schilhab & Bo Steffensen: Læs mig. Spejlneuroner og læseforståelse. Dafolo 2011

Bo Steffensen: Hvad får man ud af at skrive? En neuropsykologisk tilgang til skrivelyst. I Madsbjerg & Friis: Skrivelyst og læring.

Dansk psykologisk forlag. 2011 


2010

Hans Henrik Møller, Henrik Poulsen & Bo Steffensen: Litteraturundervisning. Mellem analyse ogoplevelse. Samfundslitteratur 2010.


Bo Steffensen: ”Biologiske forudsætninger for sprog” & ”Psykologiske og sociale forudsætninger for sprog”. I Månsson(red.) Håndbog i sprogvejledning. Dansk Psykologisk forlag. 2010.


Bo Steffensen: ”Læseforståelse og emotioner”. I Læselyst og læring. (Madsbjerg red.) Dansk psykologisk forlag. 2010.


Bo Steffensen: ”Danskfagets didaktik”. Revideret 2. udgave. I Mosaikker til danskstudiet. (Asmussen

red.) Academica 2010.

 

 

2009

Bo Steffensen: ”Den læsende hjerne”. I Kognition og Pædagogik 72 (2009), Side 24 – 37. Dansk psykologisk forlag.


Bo Steffensen & Jørgen Lyhne: ”Hjerne, bevidsthed og undervisning”. I Kognition og pædagogik 72

(2009) side 2 -5. Dansk psykologisk forlag.


Theresa Schilhab & Bo Steffensen: Spejlneuroner, TOM og læsning, Nationalt videncenter for læsning


Theresa Schilhab & Bo Steffensen: Nervpirrande pedagogik - en introduktion till pedagogisk neurovetenskap. Liber. Stockholm (2009)


2008

Bo Steffensen: ”Receptionsæstetisk”. Stærkt revideret 2. udgave. I  Johannes Fibiger m.fl. (red): Litteraturens tilgange. 2. udgave.

(Academica 2008). + Samlerens bogklub.


Bo Steffensen: ”H.C. Andersen som kanonforfatter i en sort - og hvid testtid”. I Hans Henrik Møller m.fl.

(red.): Litteraturhistorie i en kanontid (Alinea, 2008)


Bo Steffensen: ”Findes der en fælles mediedidaktik? Skolen og medier i et virtuelt univers”. Udvidet oplæg fra mediekonference. I Mediedidaktik i dansk. Frederiksberg Seminariums skriftserie nr. 1 (2008)


2007

Theresa Schilhab & Bo Steffensen (red.): Nervepirrende pedagogikk. Kommuneforlaget. Oslo (2007)


Theresa Schilhab & Bo Steffensen (red.): Nervepirrende pædagogik. Introduktion til pædagogisk

neurovidenskab. (Akademisk forlag. 2007 + Gyldendals lærerbogklub)


Kapitler i bogen:

Bo Steffensen & Theresa Schilhab: ”Fra hjerneforskning til pædagogisk praksis”


Jesper Hoffmeyer & Bo Steffensen: ”Terrence Deacon: En biologisk udviklingsteori set i et læringsperspektiv”


Bo Steffensen: ”Det lærende selv – Forestillinger om subjektet og bevidstheden som sæde for læring”

http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=320


Jens Chr. Jacobsen & Bo Steffensen (red.): Læreruddannelsens didaktik. 2 bind. Klim. 2007


Kapitler i bogen:

Bo Steffensen:” Læreruddannelsens didaktik”. Bd. I side 7 – 23.

Bo Steffensen: ”Danskfagets didaktik”. Bd. II. side 129 - 149


2005

Bo Steffensen: Når børn læser fiktion: grundlaget for den nye litteraturpædagogik. 3. reviderede udgave. 3. oplag - Akademisk Forlag,

2005. - 312 s.

 

Bo Steffensen (redaktør): Fælles Mål i folkeskolen. Samfundslitteratur, 2005. – 392 s.


Kapitler i bogen

Bo Steffensen: ”Fagdidaktisk kompetence” i: Fælles Mål i folkeskolen / red. af Bo Steffensen. -Samfundslitteratur, 2005. - s. 17- 55.

Ingelise Moos & Bo Steffensen: ”Fælles Mål for dansk”. I: Fælles Mål i  folkeskolen / red. af Bo Steffensen. - Samfundslitteratur, 2005. – s.

57-130.


Bo Steffensen: ”Fagdidaktik og Fælles Mål” i: Kvan. Årg. 25 (2005) nr. 72, - s. 17 – 29.


Replik til Peter Allerups indlæg: Hvad er evidens i

uddannelse og i professioner i: Agora. Årg. 3 (2005) nr. 7. - http://cvustork.dk/repliktilpetera.asp


Fælles Mål og Nationale Tests:

http://www.folkeskolen.dk/skolebaenken_video.aspx? BroadcastID=13

(2005 http://www.folkeskolen.dk/docs/Artikler/Bo_Steffensen_lang_version_skolebaenk_14.doc (2005)


2004

Bo Steffensen: Medier og læring. Kroghs Forlag, 2004. – 168 s. / Gyldendals Lærerbogklub


Bo Steffensen ( red.)”Hjerne og Læring. Mod en ny Neuropædagogik” i: Agora. Årg. 2 (2004) nr. 6. -

http://www.cvustork.dk/agoranr62.asp


”Pædagoger er da humanister”. Lone Frank, interview med Bo Steffensen I: Weekendavisen. - 2004-02-27. – Forsiden.

"Det er et problem for pædagogikken og skadeligt for samfundet at det danske pædagogiske miljø ikke har opdaget naturvidenskaben".


2003

Bo Steffensen: Det fagdidaktiske projekt. Akademisk Forlag, 2003. - 384 s.

Publikationer

Bo Steffensen

Profession

Lektor, dr. pæd. forfatter

 

Uddannelse

 

Læreruddannelse. Holbæk Seminarium

Cand. mag. Københavns Universitet (Dansk og kultursociologi)

Dr. pæd. (DLH/DPU)

KONTAKT

 

Email:

bopps@haslevnet.dk

 

Telefon:

+45 56 31 56 01

+45 23 25 82 75